៣ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីយ៍ខ្មែរ ខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរណ៍ ប្រមាណជិត១៥ម៉ឺននាក់

ដោយះវណ្ណៈ/ ខេត្តព្រះសីហនុៈ យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញថារយៈពេល ០៣ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ១៤-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តព្រះសីហនុទទួលភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រមាណ ១៤៣,៥៩៧នាក់ កើនឡើង១០.៤% របាយការណ៍នេះមិនដឹងថាជំនាញគេរាប់ចំនួនយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ បើគេភូតយើងខ្ញុំជាប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសុំ ភូតតាមដែរហើយ ។

មតិ