នាវាទេសចណ៍ PACIFIC EDEN នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាជិត ២.០០០នាក់

នាវាទេសចណ៍ PACIFIC EDEN នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាជិត ២.០០០នាក់
ខេត្តព្រះសីហនុ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នាវាទេសចណ៍បរទេសមួយគ្រឿងមានឈ្មោះ PACIFIC EDEN បាននាំភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍ជិត ២.០០០នាក់ ចូលចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេលមួយថ្ងៃ ។

មតិ