ចិនពង្រីកវិសយ័សេវាកម្ម ថ្មីៗជាច្រើនជូនពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ

ដោយៈវណ្ណៈ / ក្រុងប៉េកាំង/សារពត៌មានចិន ស៊ិនហួ បានចេញផ្សាយមុននេះបន្តិចរសៀលថ្ងៃទី១៤ខែមិថុនា នេះថា ប្រទេសចិនបានមើលឃើញកំណើនការងារមានស្ថេរភាពក្នុងរយៈពេលប្រាំខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2017 ដែលបានជួយដោយការពង្រីកវិស័យសេវាកម្មនិងកំពុងរីកចម្រើនជាម៉ូដែលអាជីវកម្មថ្មីគំហុក។
ការងារថ្មីចំនួន 5.99 លាននាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងរបស់ប្រទេសចិនចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាបានកើនឡើង 220.000 ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោក Liu Aihua អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយបានឱ្យដឹងថា។

មតិ