រាជរដ្ឋាភិបាល​កែសម្រួល​បទបញ្ជា​កំហិត​លើ​ការធ្វើដំណើរ​ក្នុងប្រទេស​

ភ្នំពេញះនៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០​ខែមេសា​សម្តេច​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បានចេញ​សម្រេច​មួយ​ដើម្បី​កែសម្រួល​ទៅលើ​បទបញ្ជា​ស្តីពី​ការដាក់កំហិត​លើ​ការធ្វើដំណើរ​ក្នុងប្រទេស​ក្នុង​គោលដៅ​បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ដែល​បានចេញ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៩​ខែមេសា​។​ការសម្រេច​ថ្មី​នេះ​គឺ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្តកណ្តាល​មិន​ស្ថិតនៅក្រោម​ន​វិសាលភាព​នៃ​ការ​កំហិត​លើ​ការធ្វើដំណើរ​ទេ​។​សម្រេច​លុបចោល​ការ​កំ​ហិត​នៃ​ការឆ្លងកាត់​ពី​ស្រុក​មួយ​ទៅ​ស្រុក​មួយទៀត​ក្នុង​ខេត្ត​តែមួយ​។​
​សូម​អាន​សេច​ក្ត​សម្រេចៈ​

 

មតិ